Yapay Zeka Nedir

1073
0

AI

yapay zeka – insan davranışını taklit etmek, benzeştirmek ve ya modellemek amacıyla bilgisayar programları geliştirmek, yapay zeka’dan beklenen işlevdir. Klasik bilişim, verileri çözüm algoritmaları sayesinde sıralı ola­rak işlerken, suni zeka doğrudan sim­geleri kullanır: bunlar yalnız somut nes­neler veya bir ses ya da görüntü işareti­nin biçimi benzeri nesne izleri değil, ay­nı sürede fikirler, kavramlar, işlem dizileri vb’dir. Bu simgesel veya nesnelerle programlama, bilginin bildirici ya da betimleyici yanlarına ön­celik verir; oysa bilginin işlenmesinde ortaya konan probleme hızlı bir çözüm bulmak için bulgusal (araştırarak bul­mak anlamında) işlem dizilerinden yararlanılır.

Klasik bilişimde, çözümleyici programlayıcı, karşısına gelen derdi bilgisayarın yürütebileceği bir program şeklinde kodlamadan öncelikle, bileşenle­rine ayırır; suni zeka uzmanı – tanıyıcı- ise, ayrıcalıklı bir biçimde us yürü­tür: ilk yaklaşımda çözmeyi bilmedi­ğim bir problemim var. işte ilgili alanda etkili olan kanunlar ve işte olgular. Bilgi­sayar çözümü bulacak ve bu derdi hangi yoldan çözdüğünü bildirecek­tir. Bu yaklaşım, kişinin us yürütme biçimini önceden biçimselleştirmeyi gerektirir ve bu yapay zeka teknikleri­ne yakıştırılan bilgi mühendisliği ve ya tanıma mühendisliği nitelemelerini, doğrular, ileri aşamadaki araştırmalar, nöron ağlarına -çalışması beynin çalış­masını taklit etmeye yönelik çok fazla işlemcili yapılar ve bulanık mantığa yönel­mektedir; burada bulanık mantık, insa­nın karar alma mekanizmasının özelli­ğini yapan belirsizlik ve karmaşık­lık yanını düzelterek insan-makine iliş­kisini daha basit anlaşılır kılan bir ya­zılım yöntemidir.

suni Zeka Nedir meselesinde Bilgi

suni zeka’nın en somut uygulamala­rı profesyonel sistemlerdir; bu sistemler, bir­ aşırı alanda alınması gereken kararlarda, uzmanların o alandaki bilgilerini bellek­te saklayabilen kararların alınmasına destekçi olan yazılımlardır. Bunların kullanımı endüstri de dahil olmak üzere bankacılıktan, maliyeye ve hatta tıbba varıncaya kadar, çok sayıda alanı kapsar.

Önceki İçeriktermal sensör nedir
Sonraki İçerikMakine Mühendisliği Alanları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz